Vi vækker skoleelevers kompetencer…

EpIQ Learning

Er en uddannelses og konsulent virksomhed, som uddanner trivsels-medarbejdere i skoler, institutioner og virksomheder.

 

 

 

 

Vi  hjælper lærere til at frisætte elevers energi og kompetencer

I epIQ Learning uddanner vi lærer og pædagoger i at anvende de hurtigste og mest effektive redskaber til, at ændre elevers mindset i folkeskoler, fri og efterskoler.

Vores koncept SKILL er udviklet til at fremme kreativiteten, energien, og trivslen, både mentalt, fysisk og følelsesmæssigt hos mennesker, således at de kommer bedre til udtryk med hvad de ved og hvem de i virkeligheden er.

Vi gør det ved at kombinere systemiske og kognitive redskaber med hypnose og vi kalder det SKILL (Systemisk Kognitiv Induktionsbaseret Leg  og Læring) Læs mere om SKILL her:

Vi har, over flere år, udviklet følgende programmer:

Programmet – SKILL i skoler

Øget trivsel blandt elever og personale. Bedre præstationsevne og øget karaktergennemsnit hos eleverne.

Programmet – SKILL i institutioner

Arbejd langt mere effektivt med børn og unges problemstillinger. Mød dem, så de vokser.

Programmet – SKILL i erhvervslivet

Trivsel – recovery – ydeevne – økonomi. Vores program er en klog beslutning for alle ledere og medarbejdere.

Kontakt os på info@epiqlearning.dk

Du er også meget velkommen til at ringe til os:
Tonny Læbel, telf.: 3048 4032

“Som skoleleder er jeg altid på jagt efter ting som kan gøre vores undervisning og lige præcis vores resultater bedre. 
Vi har nu sænket vores måltal fra 52 til 21. Det vil sige, at vi har nu langt færre af det man kalder “svage elever”. Det er ret godt gået. Vi kan jo se, at SKIL virker!
Og hvis vi med så enkle redskaber og på så kort tid, kan hjælpe eleverne til det, så kommer vi da rigtig langt på en rigtig let måde”

Citat: Peter Sabroe, skoleleder

Herunder kan du se en film om vores koncept “Hypnose i Skoler”. Her udtaler skoleleder Peter Sabroe sig om hvilken forandring elever og lærere oplevede på Grønhøjskolen i Randers.

”Vores arbejde med hypnose, de sidste mange år, har 
overbevist os om, at dette er en unik tilstand, vi mennesker har. 
Tilstanden giver os adgang til vores underbevidste og ubevidste sind, 
hvor overbevisninger ligger, og som i virkeligheden er, hvad
man kunne kalde styreprogrammerne i vores hjerne” 
Citat: Tonny Læbel, EpIQ Learning

Øget indlæring

Når hypnose er en vigtig del af SKILL, så skyldes det at mennesker under hypnose er mere modtagelige for ind- og aflæring. Dvs. vi kan hjælpe elever med at aflære gamle begrænsende overbevisninger, så som “Jeg er ikke god nok” eller ”Det er farligt at vise hvem jer er”

Vi kan ligeledes lære dem at ændre uheldige vaner og mønstre som forhindre dem i at trives og præstere optimalt.   

 Vi definerer hypnose som en aktivitet hvor hjernen er særligt koncentreret eller fokuseret om noget samt som en aktivitet af øget modtagelighed. Hypnosetilstanden er således også en indlæringstilstand.

Lidt om Lovgivningen på området

Hypnose og Hypnoterapi hører, ligesom bl.a. mindfulness, hjemme i kategorien alternative behandlingsformer og vi lever, som en af de få Hypnoseskoler, op til sundhedsstyrelsens krav til at uddanne Registrerede Alternative Behandlere. 

Der er således ikke noget lovgivningsmæssigt til hinder for at anvende hypnose og hypnoterapi i skoler og institutioner, i Danmark.

Det kræver forældrenes samtykke at anvende hypnose og hypnoterapi på børn under 18 år, og det opleves meget sjældent som et problem, da forældrene jo også er interesserede i at hjælpe deres barn.

Vi har til dato ikke oplevet, at forældre eller værger har gjort indsigelser mod brugen af hypnose i deres barns institution eller skole. 

Erfaring i Hypnosehuset
Danmark

EpIQ Learning er stiftet at Tonny Læbel, som har undervist i hypnose i over 10 år.  Ud over at undervise praktiserer han også selv som hypnoterapeut, i Hypnose Syd, sammen med 4 andre kollegaer. Vi har arbejdet meget med børn med mange forskellige udfordringer og diagnoser, blandt andet angst,  Autisme, ADHD, OCD og ganske mange med bl.a. spiseforstyrrelser og lavt selvværd.

Alle, med få undtagelser, fik stor forandring og succes med terapien.

EpIQ Learning uddanner mennesker indenfor alle faggrupper, herunder coaches, pædagoger, lærere, ledere, psykoterapeuter og andre personer med en ”menneskefaglig” baggrund, og alle oplever de, at de hypnoterapeutiske redskaber og teknikker er dem, der rykker mest og giver den største indsigt og forandring!

Vil du vide mere om hvordan I kommer igang?
Kontakt os på telefon: 3048 4032

 

KONTAKT OS