Hjælp til at maximere trivsel og performance

Er en uddannelses- og konsulentvirksomhed med speciale i hypnose, som uddanner trivselsmedarbejdere i skoler, institutioner og virksomheder. Vi tilbyder hjælp til maximere jeres trivsel og performance, hvad enten der er tale om virksomheder, skoler eller institutioner. 

Vi  klæder jer på til at frisætte andres energi og kompetencer

Uanset om vi har at gøre med voksne i erhvervspositioner eller børn og unge i skoler og institutioner, er høj trivsel er absolut fundament for yderligere forbedring af resultater og samarbejde. Hos epIQlearning uddanner vi nøglemedarbejdere til at forstå og facilitere redskaber indenfor hypnosen til at arbejde med andre menneskers mindset og trivsel.

Vores koncept SKILL er udviklet til at fremme kreativiteten, energien, og trivslen, både mentalt, fysisk og følelsesmæssigt hos mennesker, således at de kommer bedre til udtryk med hvad de ved og hvem de i virkeligheden er.

Vi gør det ved at kombinere systemiske og kognitive redskaber med hypnose og vi kalder det SKILL (Systemisk Kognitiv Induktionsbaseret Livslang Læring).

Vi har, over flere år, udviklet følgende programmer:

Programmet – SKILL i skoler

Øget trivsel blandt elever og personale. Bedre præstationsevne og øget karaktergennemsnit hos eleverne.

Programmet – SKILL i institutioner

Arbejd langt mere effektivt med børn og unges problemstillinger. Mød dem, så de vokser.

Programmet – SKILL i erhvervslivet

Trivsel – recovery – ydeevne – økonomi. Vores program er en klog beslutning for alle ledere og medarbejdere.

Kontakt os på info@epiqlearning.dk

Du er også meget velkommen til at ringe til os:
Tonny Læbel, mobil.: +45 3048 4032 eller Brian John McCullen Dahl, mobil: +45 3065 4863

Kontakt os
Thumbs up
”Vores arbejde med hypnose, de sidste mange år, har 
overbevist os om, at dette er en unik tilstand, vi mennesker har. 
Tilstanden giver os adgang til vores underbevidste og ubevidste sind, 
hvor overbevisninger ligger, og som i virkeligheden er, hvad
man kunne kalde styreprogrammerne i vores hjerne” 
Citat: Tonny Læbel, epIQlearning

Øget indlæring

Når hypnose er en vigtig del af SKILL, så skyldes det at mennesker under hypnose er mere modtagelige for ind- og aflæring. Dvs. vi kan hjælpe mennesker med at aflære gamle begrænsende overbevisninger, så som “Jeg er ikke god nok” eller ”Det er farligt at vise hvem jer er”

Vi kan ligeledes lære dem at ændre uheldige vaner og mønstre som forhindre dem i at trives og præstere optimalt.   

 Vi definerer hypnose som en aktivitet hvor hjernen er særligt koncentreret eller fokuseret om noget samt som en aktivitet af øget modtagelighed. Hypnosetilstanden er således også en indlæringstilstand.

Lidt om Lovgivningen på området

Hypnose og Hypnoterapi hører, ligesom bl.a. mindfulness, hjemme i kategorien alternative behandlingsformer og vi lever, som en af de få Hypnoseskoler, op til sundhedsstyrelsens krav til at uddanne Registrerede Alternative Behandlere. 

Der er således ikke noget lovgivningsmæssigt til hinder for at anvende hypnose og hypnoterapi i virksomheder, skoler og institutioner, i Danmark.

Det kræver forældrenes samtykke at anvende hypnose og hypnoterapi på børn under 18 år, og det opleves meget sjældent som et problem, da forældrene jo også er interesserede i at hjælpe deres barn. 

Vi har til dato ikke oplevet, at forældre eller værger har gjort indsigelser mod brugen af hypnose i deres barns institution eller skole. 

Vores erfaring

EpIQlearning er stiftet af Tonny Læbel, som har undervist i hypnose i over 10 år.  Ud over at undervise praktiserer han også selv som hypnoterapeut, i Hypnose Syd, sammen med 4 andre kollegaer. Brian John McCullen Dahl, som er partner i Ep_IQlearning, arbejder ligeledes som selvstændig hypnoseterapeut i dinhypnoseterapeut.  

Vi har arbejdet meget med børn med mange forskellige udfordringer og diagnoser, blandt andet angst,  Autisme, ADHD, OCD og ganske mange med bl.a. spiseforstyrrelser og lavt selvværd. Alle, med få undtagelser, fik stor forandring og succes med terapien.

EpIQlearning uddanner instruktører indenfor alle faggrupper, herunder ledere, nøglemedarbejder, coaches, pædagoger, lærere, psykoterapeuter og andre personer, der som oftest har en ”menneskefaglig” baggrund, og alle oplever de, at de hypnoterapeutiske redskaber og teknikker er dem, der rykker mest og giver den største indsigt og forandring!

Vil du vide mere om hvordan I kommer i gang?
Kontakt os på telefon: +45 3048 4032 (Tonny Læbel) eller +45 3065 4863 (Brian John McCullen Dahl)

 

KONTAKT OS