Hypnose gør en forskel

Hypnose og hypnoseterapi i skoler, institutioner og virksomheder

Hypnose og hypnoterapi er en behandlingsform med stort evidensbaseret grundlag.

epIQlearning er en del af Hypnosehuset Danmark. 
Vi uddanner målrettede ledere og medarbejdere i brugen af de mest effektive redskaber på markedet. 

Vi har, over flere år, udviklet følgende programmer:

Programmet - Hypnose i skoler

Øget trivsel blandt elever og personale. Bedre præstationsevne og øget karaktergennemsnit hos eleverne.

Programmet - Hypnose i institutioner

Arbejd langt mere effektivt med børn og unges problemstillinger. Mød dem, så de vokser.

Programmet - Hypnose i erhvervslivet

Trivsel - recovery - ydeevne - økonomi. Vores program er en klog beslutning for alle ledere og medarbejdere.

Kontakt os på info@epiqlearning.dk

Du er også meget velkommen til at ringe til os:
Tonny Læbel, telf.: 3048 4032
Louise Bohnstedt Weihrauch, telf.: 2813 7505

"Som skoleleder er jeg altid på jagt efter ting som kan gøre vores undervisning og lige præcis vores resultater bedre. 
Vi har nu sænket vores måltal fra 52 til 36. Det vil sige, at vi har nu langt færre af det man kalder “svage elever”. Det er ret godt gået. Vi kan jo se, at hypnoterapien virker!
Og hvis vi med så enkle redskaber og på så kort tid, kan hjælpe eleverne til det, så kommer vi da rigtig langt på en rigtig let måde”

Citat: Peter Sabroe, skoleleder
”Vores arbejde med hypnose, de sidste mange år, har 
overbevist os om, at dette er en unik tilstand, vi mennesker har. 
Tilstanden giver os adgang til vores underbevidste og ubevidste sind, 
hvor overbevisninger ligger, og som i virkeligheden er, hvad
man kunne kalde styreprogrammerne i vores hjerne” 
Citat: Louise Bohnstedt og Tonny Læbel, Hypnosehuset Danmark

Hvad er hypnose?

Vi definerer hypnosetilstanden som en tilstand hvor hjernen er særligt koncentreret eller fokuseret om noget samt som en tilstand af øget modtagelighed. Det vil sige en tilstand, hvor vores kritiske faktor, som sidder i vores bevidste sind, er dæmpet og underbevidstheden er åben for indlæring og aflæring. Hypnosetilstanden er således også en indlæringstilstand.

Samtidig er hypnosetilstanden en helt naturlig tilstand, som vi bevæger os ind og ud af dagligt.

Mange kender tilstanden, når de oplever det, som vi kalder ”motorvejshypnose”: Det, at have følelsen af, at være lidt ”inde i sig selv”, mens man kører – og pludselig, kortvarigt – blive i tvivl om, hvorvidt man mon har passeret sin afkørsel eller lignende.

Man har været i hypnose!

Lidt om Lovgivningen på området

Hypnose og Hypnoterapi hører, ligesom bl.a. mindfulness, hjemme i kategorien alternative behandlingsformer og Hypnosehuset Danmark lever, som en af de få Hypnoseskoler, op til sundhedsstyrelsens krav til at uddanne Registrerede Alternative Behandlere. 

Der er således ikke noget lovgivningsmæssigt til hinder for at anvende hypnose og hypnoterapi i skoler og institutioner, i Danmark.

Det kræver forældrenes samtykke at anvende hypnose og hypnoterapi på børn under 18 år, og det opleves meget sjældent som et problem, da forældrene jo også er interesserede i at hjælpe deres barn.

Vi har til dato ikke oplevet, at forældre eller værger har gjort indsigelser mod brugen af hypnose i deres barns institution eller skole. 

Erfaring i Hypnosehuset
Danmark

epIQlearning er en del af Hypnosehuset Danmark, der også er stiftet af Louise Bohnstedt og Tonny Læbel. De arbejder begge som undervisere og praktiserende hypnoterapeuter. Vi har arbejdet meget med børn med mange forskellige udfordringer og diagnoser, blandt andet angst,  Autisme, ADHD, OCD og ganske mange med bl.a. spiseforstyrrelser og lavt selvværd.

Alle, med få undtagelser, fik stor forandring og succes med terapien.

Hypnosehuset Danmark uddanner mennesker indenfor alle faggrupper, herunder coaches, pædagoger, lærere, ledere, psykoterapeuter og andre personer med en ”menneskefaglig” baggrund, og alle oplever de, at de hypnoterapeutiske redskaber og teknikker er dem, der rykker mest og giver den største indsigt og forandring!

Vil du vide mere om hvordan i kommer igang?
Kontakt os på telefon: 3048 4032

I samarbejde med

KONTAKT OS
Dreams WebTools webudvikling af hjemmeside