Hypnose i erhvervslivet

Slider

At bruge Hypnose i Virksomheder

Succesfulde virksomheder bliver ikke skabt af muskelkraft alene, men i særdeleshed af mennesker med en god portion fantasi og med visioner inden for sit felt, men det kræver også mentalt overskud, psykisk sundhed, virkelyst og livsglæde, både på ledelsesplan og blandt medarbejderne.

"Min psykologpraksis har fået et løft og jeg ser frem til, at dygtiggøre mig yderligere hos Hypnosehuset Danmark."
- Sara Mygind
psykolog og tidligere kursist, Århus

Det kræver mod at være iblandt de bedste inden for sit område og det kræver energi at være med fremme, hvor udviklingen sker.

Hypnosetilstanden er en tilstand hvor hjernen er særligt fokuseret og koncentreret, så når du som leder, chef eller medarbejder ved, hvordan du ganske simpelt selv kan skabe denne tilstand, så får du adgang til et større overskud, mentalt, psykisk og følelsesmæssigt. Derved kan du yde meget mere, til glæde for dig selv fordi det giver en større selvtilfredshed og bedre energi, og for din virksomhed, fordi du leverer en meget bedre indsats, bedre resultater og fordi du har en positiv afsmitning på alle omkring dig.

Det bevidste sind kan opretholde 7-9 informationer, det underbevidste sind kan opretholde 2,5 – 3,5 millioner informationer på en gang. I hypnosetilstanden har vi adgang til det underbevidste sind, som også er der hvor vores overbevisninger, vaner og mønstre ligger. Når vi uddanner mennesker til at anvende hypnose og hypnoterapi ude i virksomhederne, til at arbejde med medarbejdernes begrænsninger eller mentale udfordringer, så kommer det virksomheden til gode på en lang række punkter. Det vi oftest ser er at det ofte kan måles på, at sygefraværet bliver reduceret, der skabes bedre trivsel, kreativiteten øges og produktiviteten stiger.

 

"Uddannelsen er spændende, struktureret og meget spiselig, og jeg føler mig solidt klædt på til at kunne behandle mine klienter."
Kasper Deichgræber
Redder, tidligere kursist

Recovery

Det sker jævnligt, at medarbejdere eller nøglepersoner går ned med stress, til stor gene for medarbejderen samt virksomheders daglige økonomi og virke. Stress skyldes ofte at gamle overbevisninger og følelsesmæssige kodninger reaktiveres ved mentalt pres. 

 

"Jeg har arbejdet som socialrådgiver en del år. Det er min passion, at bidrage til, at mennesker når deres mål. Som hypnoterapeut, har man et virkelig effektivt redskab, til at ”flytte folk”. Det manglede jeg lidt tidligere."
Hypnose i skolen
Lisa Bachmann Clausen
Assens, tidligere kursist

Ydeevne

Vi har ofte været ude på virksomheder i forbindelse med foredrag, seminarer eller workshops hvor vi har guidet en hel gruppe af medarbejdere ned i hypnose tilstanden og givet dem virksomme hypnotiske redskaber med, med fokus på de problematikker som den pågældende personalegruppe har. Forandringen indfinder sig allerede i øjeblikket, som en lettere følelse eller fornemmelse omkring udfordringerne og dagen efter, i de daglige rutiner opleves det at tingene allerede er blevet lettere på alle fronter.

 

"Hypnose hjalp mig ud af stress-symptomer og gav mig inspirationen til også at kunne anvende dette fantastiske værktøj til at hjælpe andre til bedre livskvalitet."
Ejlif Meinche Larsen
tidligere kursist, Fyn

Trivsel

For at en arbejdsplads kan vokse og have succes kræves det, at medarbejderne har det godt og trives. Årsagerne til mistrivsel kan være mange, men kan ofte findes i menneskers overbevisninger omkring sig selv. En overbevisning som ligger dybt i mange mennesker er ”Jeg er ikke god nok”. Denne overbevisning forhindrer ofte mennesker i at udvikle sig og i at komme til udtryk med sit fulde potentiale.

Alle overbevisninger er selvopfyldende, på den måde, at når man har en overbevisning omkring sig selv, så holder man fast i den, også selv om den begrænser én selv i at trives og udfolde sig. Andre mennesker kan ikke overbevise personen om, at det forholder sig anderledes.

Hypnoseterapi er den mest effektive måde, at bearbejde gamle uhensigtsmæssige overbevisninger på. Behandlingen er, i modsætning til traditionel coaching og terapi, både langt mere dybdegående og kortvarig. 
Resultaterne er derimod varige.

 

"Uddannelsen er top professionel da Tonny og Louise er utrolig kompetente og tillidsvækkende. På intet tidspunkt har jeg manglet information"
Hypnoseuddannelse
Tine Grubbe Nielsen
Coach, Hellerup

Opgradering af Coaches og psykoterapeuter

Når private virksomheder, jobcentre og kommunale institutioner mm. vælger at uddanne deres egne hypnoterapeuter, så er det ofte som en opgradering af de medarbejdere som i forvejen har en funktion som eksempelvis Coaches. De har for længst set fordelene ved at udvikle sine medarbejderes unikke potentialer, styrker og forskelligheder – og bruge dem konstruktivt.

Vi uddanner hypnoterapeuter inden for alle grene af erhvervslivet.

Fagområder hvor hypnose allerede anvendes med stor succes er:

De bruger det til at afslappe den fødende og ikke mindst til at lære den fødende at kunne smerte regulere sig selv.

Læge Jens Jørgen Graversen har anvendt hypnoseterapi siden 1984 og har hjulpet mange patienter til et bedre liv. Der kan laves operationer under hypnose, da man i de dybe stadier af hypnose er helt smertefrie. Dr. Angelo Escueda har anvendt det i mange år og ligeledes uddannet andre læger i anvendelsen af dette. I England er det ligeledes meget anvendt til operationer hvor der eksempelvis er foretaget en kompliceret hjerne-operation kun med hypnose som anæstesi.

Genoptræning af sen-hjerneskadede, hvor forskning eksempelvis har vist, at hypnose har en succesrate på næsten 100%  i at øge koncentrationen samt intelligensen hos mennesker med sen-hjerne skader.

Vi samarbejder bl.a. med Hjernecenter Syd og har uddannet flere hjerneskadekoordinatorer.

Til smertereducering og for at berolige patienterne samt for at fjerne tandlægeskræk.

Der undervises også i hypnose på Tandlægehøjskolen.

bl.a. inden for redningstjenester: Bruger både hypnose og selvhypnose til at ændre billeder i underbevidstheden, tanker og ubearbejdede oplevelser, som kan udvikle bl.a. stress og PTSD.
Samt til anvendelse på skadesteder, til at berolige tilskadekommende ved ulykker.

Til behandling af tidligere udsendte soldater og hypnose og hypnoterapi har vist sig særdeles effektivt i arbejdet med PTSD ramte.

Rygeafvænning, stressreducering samt effektive workshops til at give medarbejderne mentale redskaber til skabe mere robuste medarbejdere.

Hjælp dine medarbejdere langt hurtigere tilbage til arbejdet med hypnoseterapi. 

Til at øge indlæringen og præstationsevnen samt til at skabe trivsel og til at lære elever at berolige sig selv.

Hypnoseterapi har også vist sig særdeles effektiv i forhold til inklusions-processen, ved at skabe bedre trivsel og større rummelighed.

Både inden for normal og specialområdet har hypnosen bevist sine fortræffeligheder i forhold til at skabe varig forandring for børn, unge og voksne med særlige behov eller sociale vanskeligheder.

Hypnoseterapi er den terapiform, der mest effektivt kan “rydde op” i underbevidsheden ift følelser, traumer samt uhensigtsmæssige vaner og overbevisninger.

Pædagoger uddannes hos os til, på en meget effektiv og let måde, at hjælpe børn, unge og voksne med store og små mentale udfordringer.

Hvordan får du glæde af Hypnose og Hypnoterapi på din arbejdsplads.

Hvis du også ønsker at skabe bedre trivsel på din arbejdsplads, eller du blot ønsker at høre mere om, hvordan hypnose kunne hjælpe din virksomhed, kommer vi gerne ud og holder et oplæg, foredrag eller en workshop omkring Hypnose I Virksomheder.

Det kan være på ledelsesplan, i personaleforeningen eller en del af et personale arrangement. Så skriv til os på formularen her på siden, så kontakter vi dig efterfølgende i løbet af højst to dage.

Uddannelser

epIQlearning er en del af Hypnosehuset Danmark, som er Danmarks førende uddannelsesvirksomhed inden for faget hypnose og hypnoterapi.

Vi uddanner og videreuddanner mennesker indenfor mange faggrupper.

Her kan bl.a. nævnes psykologer, hjerneskadekoordinatorer, lærere, pædagoger, jordemødre, alternative behandlere, ledere, coaches, reddere og meget andet.

Hypnoseterapi har vist sig mere effektivt end noget andet redskab på markedet til bl.a. at:

 • Nedbringe stress
 • Få medarbejdere hurtigere tilbage på arbejdspladsen efter sygdoms/stressforløb.
 • Øge trivslen på arbejdspladsen eller i skoleklasser.
 • Bearbejde eller helt fjerne psykiske problematikker som angst, depression, stress, lavt selvværd, traumer etc.
 • Øge trivsel, præstationsevne samt karaktergennemsnit hos elever betragteligt.
 • Og meget, meget mere.
 • Vi henvender os således både til medarbejdere og ledere i private virksomheder samt til kommunale instanser eller andre aktører indenfor kommunalt regi.

  Kort sagt, medarbejdere og ledere der ved, at trivsel og såvel psykisk som fysisk velvære smitter af på både ydeevne, livskvalitet og økonomi.

Foredrag

Faget hypnose vækker som oftest nysgerrighed og interesse uanset hvor vi bevæger os hen.

Men det er stadig ikke alle der er klar over, hvor effektivt et redskab hypnose og hypnoseterapi rent faktisk er.

 • Forskning på området har længe bevist effekterne af hypnose og hypnoseterapi. Senest er fremkommet forskningsresultater fra Ålborg Universitet ifm. senhjerneskade, hvor hypnosen viste sig med 100% effekt mod traditionel behandling.
 • Tandlæger og jordemødre undervises i hypnose.
 • Skoleklasser gavner af hypnose både ift trivsel, indlæring, præstationsevne og karaktergennemsnit.
 • Hypnose og hypnoseterapi bruges i stor grad, til at behandle eksempelvis angstproblematikker, stress, depression, overvægt, tvangshandlinger, sorg, vrede og meget, meget andet.

Vi brænder for at fortælle mere om hvad hypnose er og hvad det kan bruges til.

– og vi giver gerne en lille smagsprøve på det til et foredrag i Jeres virksomhed eller arrangement.

Workshop

– Oplev, hvordan du på få timer, kan tilegne dig super effektive redskaber til f.eks. at berolige dig selv, sænke stress og fjerne angst!

 • Mærk hypnosens fantastiske univers på egen krop.
 • Arbejd med specifikke emner eller problemstillinger.
 • Sæt dine egne mål.
 • Få indblik i, hvad hypnose og hypnoseterapi er og kan bruges til ift. dig selv eller i din virksomhed.

Vi skræddersyr workshoppen så den passer til Jeres ønsker og behov.

Kontakt os på info@epiqlearning.dk

Du er også meget velkommen til at ringe til os:
Tonny Læbel, telf.: 3048 4032
Louise Bohnstedt Weihrauch, telf.: 2813 7505

KONTAKT OS