Hypnose i institutioner

institutioner

Hypnose i institutioner

institutioner - copy

Positiv og varig forandring

institutioner - copy - copy

Hypnose til at øge indlæringen

institutioner - copy - copy - copy

Hurtige og effektive redskaber

At bruge Hypnose i Institutioner

Vi uddanner pædagoger, socialrådgivere, coaches og andre fagpersonaler inden for alle institutionstyper, således at de kan skabe positiv og varig forandring hos de mennesker de arbejder for og med.

Hypnose er en helt almindelig tilstand, som vi mennesker befinder os i mange gange dagligt, uden måske rigtigt at være klar over det. Det særlige ved denne tilstand er, at den giver os adgang til det underbeviste sind, som også er der, hvor vores overbevisninger og følelsesmæssige kodninger, befinder sig. I hypnosetilstanden er vi ligeledes særligt modtagelige overfor indlæring og aflæring.

Børn er helt naturligt i hypnose i op til 90% af deres vågne tilstand. Når de f.eks. leger er de fuldstændig optaget af legen og man kan som voksen opleve, at det er vanskeligt at komme i kontakt med dem… det er fordi de er i hypnose…. i en slags trance.

Indlæring og aflæring

At vi er særligt modtagelige overfor indlæring og aflæring er naturligvis interessant for pædagoger og andre personaler, der arbejder med børn, unge og voksne i enten daginstitutioner eller special-institutioner, da indlæringen jo netop er en vigtig del af arbejdet i institutionerne.

Her snakker vi ligeledes indlæring og aflæring af uhensigtsmæssige vaner og overbevisninger samt gamle følelser, der bliver reaktiveret hos børnene/de unge i givne situationer eller af bestemte mennesker.

Når vi uddanner personale inden for institutions området er der meget fokus på netop det at kunne bruge hypnose til at øge indlæringen hos børnene eller borgerne, som den enkelte institution arbejder med.

Men aflæring af gamle vaner, mønstre og overbevisninger er en ofte endnu vigtigere egenskab, i forhold til at skabe varig forandring hos mennesker. Særligt hvis der er tale om mennesker med særlige behov, samt børn og unge med sociale vanskeligheder. Her er det ofte gamle indlærte handlemåder, der er problemet. De har måske lært at agere på en uhensigtsmæssig måde i nogle sammenhænge og det er ofte disse mønstre der volder dem og deres omgivelser de største udfordringer i dagligdagen.

Når vi uddanner fagpersonale i at anvende hypnose og hypnoterapi i institutioner, er der en helt særlig opmærksomhed på at uddanne dem i de hurtige og effektive redskaber til netop at aflære gamle vaner, mønstre og overbevisninger, således at de ikke er styret af disse begrænsende gamle ”styreprogrammer”.

Sociale og følelsesmæssige udfordringer

Hypnose og hypnoterapi er særligt interessant i forhold til mennesker med sociale eller følelsesmæssige udfordringer i deres liv og kan have en nærmest øjeblikkelig effekt. Moderne 5-PATH Hypnoterapi skaber derudover en varig forandring på bare ganske få sessioner.

En betydelig opgradering af mindfulness

Hvis man i forvejen anvender mindfullness i sin institution, er der ikke langt til også at anvende hypnose, da det er den samme tilstand vi anvender i hypnosen, men redskaberne er langt mere effektive og forandringsskabende.

At arbejde med børn helt ned til 3 år

Vi er bl.a. i gang med et projekt, som foreløbig har givet særdeles gode resultater med børn helt ned til 3 år. Her er der dog tale om en noget anden tilgang til hypnoterapien, hvor man arbejder både med barnet og forældrene samtidigt.

Vi mærker en markant forandring – meget mere ro, øget selvværd og overskud. Vi har ALTID haft troen på vore unge – NU tror de på sig selv.
Vi er altid meget åbne for nye indgangsvinkler i arbejdet med vore unge og leder efter den rette ”nøgle” til udvikling. Vi er undersøgende, men også meget kritiske omkring nye tiltag. Vi mener, at vi har været meget grundige i vore overvejelser omkring at arbejde med implementering af pædagogisk hypnose ved Småskolen Søgårdhus.
Berit Johannsen
Souschef, Småskolen Søgårdhus

Uddannelser

epIQlearning er en del af Hypnosehuset Danmark, som er Danmarks førende uddannelsesvirksomhed inden for faget hypnose og hypnoterapi.

Vi uddanner og videreuddanner mennesker indenfor mange faggrupper.

Her kan bl.a. nævnes psykologer, hjerneskadekoordinatorer, lærere, pædagoger, jordemødre, alternative behandlere, ledere, coaches, reddere og meget andet.

Hypnoseterapi har vist sig mere effektivt end noget andet redskab på markedet til bl.a. at:

Vi henvender os således både til medarbejdere og ledere i private virksomheder samt til kommunale instanser eller andre aktører indenfor kommunalt regi.

Kort sagt, medarbejdere og ledere der ved, at trivsel og såvel psykisk som fysisk velvære smitter af på både ydeevne, livskvalitet og økonomi.

Foredrag

Faget hypnose vækker som oftest nysgerrighed og interesse uanset hvor vi bevæger os hen.

Men det er stadig ikke alle der er klar over, hvor effektivt et redskab hypnose og hypnoseterapi rent faktisk er.

Vi brænder for at fortælle mere om hvad hypnose er og hvad det kan bruges til.

– og vi giver gerne en lille smagsprøve på det til et foredrag i Jeres virksomhed eller arrangement.

Workshop

– Oplev, hvordan du på få timer, kan tilegne dig super effektive redskaber til f.eks. at berolige dig selv, sætte dig personlige mål, sænke stress og fjerne angst!

Vi skræddersyr workshoppen så den passer til Jeres ønsker og behov.

KONTAKT OS