Hypnose i skoler

Mere roligt miljø

Skræddersyet undervisning

Skab bedre fokus og glæde

Slider

At arbejde med hypnose i skoler

"Vi havde en klasse, der var udfordret på det sociale og der var rigtig meget uro. Der brugte vi hypnosen for at få ro i klassen, så der blev plads til at lave noget. Og det havde jo den effekt, at der kom mere ro på og børnene kunne nu abstrahere fra det, der foregik og uroen. Det kunne de ikke før."
P1040224
Ditte Vestergaard Pedersen
lærer, Grønhøjskolen.

Implementeringen af SKIL

Der er tre niveauer at gøre det på:

1:    PILOTPROJEKT

Vi gør arbejdet
Det er den letteste og billigste måde at få startet op med SKIL på. Pilotprojektet er rettet mod en specifik problemstilling i en enkelt klasse. Formålet med pilotprojektet er at introducere og afprøve metoden lokalt i egen skole og effekten kan måles direkte på intervention i en given problemstilling. Idéen med projektet er – ud over at løse en given problemstilling – at give skolens ledelse og medarbejdere et erfaringsmæssigt solidt grundlag for at vælge yderligere udbredelse af metoden til en større kreds af lærere og elever.

2:   SKIL IMPLEMENTERET PÅ SKOLEN

En pakke med flere trin, men hvor det er lærerne som undervises i at anvende SKIL:

Oplæg
- vi kommer ud på Jeres skole og afholder et oplæg, såfremt i ønsker dette. Oplægget kan være for nogle af lærerne/pædagogerne eller for hele lærerstablen. Det vil være et informativt oplæg på ca. 2 timer, hvor der også vil blive demonstreret en fælles-hypnose for alle der ønsker at deltage.
Formål: det kan være en stor fordel, at alle medarbejdere ved, hvad det er, de der skal uddannes, kommer til at arbejde med, på skolen. Jo mere information og viden kollegerne har, des bedre har de mulighed for, at støtte deres kolleger, som skal uddannes, i deres arbejde.

Undervisning 4 eftermiddage i hypnose og det hypnotiske sprog.
- Vi kommer ud på jeres skole og afholder undervisningen, evt i forlængelse af en arbejdsdag. Vi skræddersyr undervisningen og materialet præcist efter Jeres individuelle behov.
Formål: at lærerne og pædagogerne efterfølgende vil kunne lave forandringsskabende hypnose i klasserne samt individuelt med børnene.

Opfølgning
- Vi kommer op på Jeres skole 2 gange efterfølgende for at følge op på, hvordan det går samt give sparring og supervision. Vi følger projektet helt til dørs.

Under og efter:
- der er ALTID mulighed for faglig sparring både under og efter endt uddannelsesforløb. Vi står til rådighed for at bidrage til Jeres succes.

Pris: Afhængig af antal deltagere. Kontakt os for vejledning og nærmere aftale.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3:    UDDANNELSE  (NGH Certificeret 5-PATH® Hypnotisør og Hypnoterapeut)

SKIL - Superbruger
3 trin kan stå alene, men vil ofte være et tillæg til trin 2

Dette er vores fulde uddannelse hvor kursisterne bliver uddannet til at varetage dybdegående, individuel behandling af såvel elever samt evt. personale. Her læres de mest effektive redskaber til behandling af bl.a. angstproblematikker som eksempelvis eksamensangst, præstationsangst, fobier eller stress.

Denne uddannelse gør brugeren til en slags superbruger af SKIL. Den går meget mere i dybden med redskaberne og lærer brugerne at bearbejde eller helt fjerne årsagen til eksempelvis angst. 

Det er typisk 2-3 lærer, AKT lærer eller pædagoger på en skolen, som er i stand til at anvende disse redskaber, hvis man ønsker at implementere hele SKIL pakken på skolen.

 Du kan se hvor og hvornår vores næste uddannelser starter, til højre på denne side.

Du kan også læse meget mere om uddannelsen ved at gå til vores anden hjemmeside Hypnosehuset Danmark.dk.

Hypnose Folkeskolen.dk

Der er lavet en artikel i Folkeskolen.dk der handler om Grønhøjskolens arbejde med at implementere hypnose i skolen i samarbejde med os.

Du kan læse artiklen ved at klikke her

Hvad er hypnose? - kort fortalt:

Hypnose er en helt naturlig tilstand hvor hjernen er særligt koncentreret eller fokuseret om noget. I denne tilstand er vi meget modtagelige for indlæring og aflæring. Børn er allerede i hypnose op til 90% af deres vågne tid, og er derfor meget modtagelige for hypnosearbejdet. Det giver os fantastiske muligheder for, at hjælpe børnene til, at forandre deres historie om sig selv og den måde der er i verden på.

Uhensigtsmæssige vaner, følelser og overbevisninger bearbejdet effektivt med hypnose og hypnoterapi

Som mennesker bliver vi præget at vores omverden, opdragelse of familiemønstre.  Hvis børn eksempelvis er vokset op i en dysfunktionel familie, hvor der blev sået frø af angst med jævne mellemrum, eller blot i en familie, hvor der ikke var kongruens mellem, hvad der blev sagt og gjort, så kan disse omstændigheder let blive til overbevisninger, som skaber problemer med lavt selvværd, angst eller tvangshandlinger af forskellig slags.

"Det, at eleverne nu kan gå til eksamen og tænke: "jeg ved, hvad jeg kan og det kan jeg præstere" sammen med det, at de nu har lært at berolige sig selv, når de er nervøse,- det er jo en kæmpe gave at få, både når man skal til eksamen og i resten af livet."
P1040199
Bente Hartmann Nielsen
Lærer, Grønhøjskolen

Grøhnøjskolen deltog i DM i Skoleudvikling i 2017 med udgangspunkt i vores projekt 🙂 Læs mere her

Dansk læge bruger hypnose og hypnoterapi

Jens Jørgen Graversen, dansk læge, har arbejdet med hypnose siden 1984, og han kalder tilstanden for en ”Negativ Spontan Hypnotisk Tilstand”, hvor barnet genhypnotiserer sig selv, igen og igen, til at have samme uheldige adfærd. Det vi skal gøre, siger han, er at lære barnet at vække sig selv af denne tilstand.

Forskning

Hypnose og hypnoterapi har vist sig særdeles effektivt til at lindre, ændre eller helt fjerne symptomer ved mange forskellige psykiske problematikker, som f.eks. depression, angst, fobier m.m. samt ved forskellige diagnoser som f.eks. ADHD, OCD, Cutting og Spiseforstyrrelser.

Men at det også kan ændre fysiske reaktioner, symptomer eller lidelser kommer bag på de fleste. Ikke desto mindre viser vores egne erfaringer samt flere forskningsresultater fra både ud- og indland særdeles gode resultater på mange forskellige fysiske lidelser, som for eksempel hos mennesker med pådraget senhjerneskade, astma, allergi, fibromyalgi og smerter.

At arbejde med børn helt ned til 3 år

Hos Hypnosehuset Danmark er vi bl.a. i gang med et projekt, som foreløbig har givet særdeles gode resultater med børn helt ned til 3 år. Her er der dog tale om en noget anden tilgang til hypnoterapien, hvor man arbejder både med barnet og forældrene samtidigt.

Kontakt os på info@epiqlearning.dk.

Du er også meget velkommen til at ringe til os:
Tonny Læbel, telf.: 3048 4032
Louise Bohnstedt Weihrauch, telf.: 2813 7505

Uddannelsesstart til hypnoterapeutEFTERÅR 2019 - 
VEJLE

Modul I
16. - 18. august 2019

Modul II
7. - 8. september 2019

Modul III
27. - 29. september 2019

Modul IV
26. - 27. oktober 2019

Modul V
30. nov. - 1. dec 2019


 

 

FORÅR 2020 -KØBENHAVN

OBS: Early bird rabat på 2.000,- til og med juni 2019

Modul I
24. - 28. februar 2020

Modul II
23. - 27. marts 2020

Modul III
21. - 22. maj 2020


 

 

HOLD FORÅR 2020- VEJLE

Modul I
2. - 6. marts 2020

Modul II
8. - 10. april 2020

Modul III
7. - 8. maj 2020

Modul IV
18. - 19. juni 2020

18. - 19. juni

Certificering - 20. juni 2019

Uddannelser

epIQlearning er en del af Hypnosehuset Danmark, som er Danmarks førende uddannelsesvirksomhed inden for faget hypnose og hypnoterapi.

Vi uddanner og videreuddanner mennesker indenfor mange faggrupper.

Her kan bl.a. nævnes psykologer, hjerneskadekoordinatorer, lærere, pædagoger, jordemødre, alternative behandlere, ledere, coaches, reddere og meget andet.

Hypnoseterapi har vist sig mere effektivt end noget andet redskab på markedet til bl.a. at:

 • Nedbringe stress
 • Få medarbejdere hurtigere tilbage på arbejdspladsen efter sygdoms/stressforløb.
 • Øge trivslen på arbejdspladsen eller i skoleklasser.
 • Bearbejde eller helt fjerne psykiske problematikker som angst, depression, stress, lavt selvværd, traumer etc.
 • Øge trivsel, præstationsevne samt karaktergennemsnit hos elever betragteligt.
 • Og meget, meget mere.
 • Vi henvender os således både til medarbejdere og ledere i private virksomheder samt til kommunale instanser eller andre aktører indenfor kommunalt regi.

  Kort sagt, medarbejdere og ledere der ved, at trivsel og såvel psykisk som fysisk velvære smitter af på både ydeevne, livskvalitet og økonomi.

Foredrag

Faget hypnose vækker som oftest nysgerrighed og interesse uanset hvor vi bevæger os hen.

Men det er stadig ikke alle der er klar over, hvor effektivt et redskab hypnose og hypnoseterapi rent faktisk er.

Vi kommer ud på Jeres skole og afholder foredraget. Gerne i forlængelse af en arbejdsdag eller til et personalemøde.

 • Forskning på området har længe bevist effekterne af hypnose og hypnoseterapi. Senest er fremkommet forskningsresultater fra Ålborg Universitet ifm. senhjerneskade, hvor hypnosen viste sig med 100% effekt mod traditionel behandling.
 • Tandlæger og jordemødre undervises i hypnose.
 • Skoleklasser gavner af hypnose både ift trivsel, indlæring, præstationsevne og karaktergennemsnit.
 • Hypnose og hypnoseterapi bruges i stor grad, til at behandle eksempelvis angstproblematikker, stress, depression, overvægt, tvangshandlinger, sorg, vrede og meget, meget andet.

Pris for foredrag er kr. 2.500,-, som fratrækkes ved evt. tilmelding til uddannelse.

Vi brænder for at fortælle mere om hvad hypnose er og hvad det kan bruges til.

- og vi giver gerne en lille smagsprøve på det til et foredrag i Jeres virksomhed eller arrangement.

Workshop

- Oplev, hvordan du på få timer, kan tilegne dig super effektive redskaber til f.eks. at berolige dig selv, sænke stress og fjerne angst!

Vi skræddersyr workshoppen så den passer til Jeres ønsker og behov.

 • Mærk hypnosens fantastiske univers på egen krop.
 • Arbejd med specifikke emner eller problemstillinger.
 • Sæt dine egne mål.
 • Få indblik i, hvad hypnose og hypnoseterapi er og kan bruges til ift. dig selv eller i din virksomhed.

 

Vi afholder workshoppen på Jeres skole, gerne i forlængelse af en arbejdsdag.

Pris for en workshop er kr. 2.500,- som fratrækkes ved evt. tilmelding til uddannelse.

KONTAKT OS
Dreams WebTools webudvikling af hjemmeside