Hypnose i skoler

institutioner

Hypnose i skoler

skoler

Mere roligt miljø

skoler

Skræddersyet undervisning

skoler

Skab bedre fokus og glæde

At arbejde med hypnose i skoler

SKILL- Mindfulness 

Vi har udviklet “Hypnose I Skoler” til en meget simpel metode som vi kalder SKILL (Systemisk og kognitiv induktionsbaseret livslang Læring) Metoden lærer eleverne at ”vække” sig selv og derved få adgang til de indre ressourcer og styrker som alle mennesker har, men som mange børn og unge har lært at lukke ned for. Det betyder bl.a. større selvværd, mindre angst, bedre trivsel og højere karakterer. Man kunne godt kalde det Mindfulness 2.0.

Et effektivt redskab

Lærerne oplever at SKILL er et meget effektivt redskab, som er let at anvende, da det minder mest af alt om en halv times historielæsning. Men det er historier som lærer eleven at bringe sig selv i hypnose og her f.eks. aktivere sit eget hukommelses system eller skabe sine egne redskaber til at beskytte sig selv imod andres mening, tanker og følelser.

  • Bedre trivsel
  • Rolige og mere koncentrerede elever
  • Forbedre elevernes karakterer væsentligt.
  • Lette inklusionen mm.

½ time om ugen

Alt dette opnås med en forholdsvis lille indsats på bare ½ time om ugen. Op til eksamener har denne indsats kørt en gang om ugen i ca. 2-3 måneder. Det har gjort eleverne mere rolige når de så skal op til eksamen og med en meget større tillid til sig selv og egne evner og derfor scorer højere karakterer.  

Grønhøj Skolen gik ”all in”

På grund af de gode resultater på Grønhøjskolen har de valgt at gå all-in på projektet. De har således både uddannet 17 lærer i den lette tilgang til skolehypnose men også 3 fuldbårne hypnoterapeuter, som hjælper børn på individ niveau. Det kan være med at fjerne ubegrundet frygt,  gamle vaner, mønstre og overbevisninger, som står i vejen for at kunne trives og føle sig stærk, både mentalt og følelsesmæssigt.

Udbredelse af SKILL

Vi ville ønske vi kunne uddanne alle lærere i Danmark til at kunne anvende disse redskaber, da vi mener at dette ville kunne ændre hverdagen for mange skoleelever og deres liv fremover.

3 dages kursus i SKILL

Derfor har vi lavet et 2 dages kursus med efterfølgende én til én sparing i, at få afprøvet og indført hypnose timer i skolen. Dette kursus klæder læreren på til at gå hjem og bruge det på skolen, med det samme. Deltagere får den nødvendige grundviden om hypnose, indføring i at anvende det hypnotiske sprog i hverdagen samt i at kunne anvende nogle af de mest effektive hypnose redskaber, på daglig basis. Derved støtte man elevernes ønske om, f.eks. at stå stærkere i sig selv eller ændre på nogle vaner og mønstre, som ikke mere er gavnlige for eleven.

Alle mennesker har behov for at kunne berolige sig selv mange gange, igennem hele livet 

"Vi havde en klasse, der var udfordret på det sociale og der var rigtig meget uro. Der brugte vi hypnosen for at få ro i klassen, så der blev plads til at lave noget. Og det havde jo den effekt, at der kom mere ro på og børnene kunne nu abstrahere fra det, der foregik og uroen. Det kunne de ikke før."
Ditte Vestergaard Pedersen
lærer, Grønhøjskolen.

Implementeringen af SKILL

 

Ud over at deltage på kurset, er der tre forskellige måder at komme igang med SKILL på:

1:    PILOTPROJEKT

Vi gør arbejdet
Det er den letteste og billigste måde at få startet op med SKILL på. Pilotprojektet er rettet mod en specifik problemstilling i en enkelt klasse. Formålet med pilotprojektet er at introducere og afprøve metoden lokalt i egen skole og effekten kan måles direkte på intervention i en given problemstilling. Idéen med projektet er – ud over at løse en given problemstilling – at give skolens ledelse og medarbejdere et erfaringsmæssigt solidt grundlag for at vælge yderligere udbredelse af metoden til en større kreds af lærere og elever.

2:   SKILL IMPLEMENTERET PÅ SKOLEN

En pakke med flere trin, men hvor det er lærerne som undervises i at anvende SKILL:

Oplæg
– vi kommer ud på Jeres skole og afholder et oplæg, såfremt i ønsker dette. Oplægget kan være for nogle af lærerne/pædagogerne eller for hele lærerstablen. Det vil være et informativt oplæg på ca. 2 timer, hvor der også vil blive demonstreret en fælles-hypnose for alle der ønsker at deltage.
Formål: det kan være en stor fordel, at alle medarbejdere ved, hvad det er, de der skal uddannes, kommer til at arbejde med, på skolen. Jo mere information og viden kollegerne har, des bedre har de mulighed for, at støtte deres kolleger, som skal uddannes, i deres arbejde.

Undervisning 4 eftermiddage i hypnose og det hypnotiske sprog.
– Vi kommer ud på jeres skole og afholder undervisningen, evt i forlængelse af en arbejdsdag. Vi skræddersyr undervisningen og materialet præcist efter Jeres individuelle behov.
Formål: at lærerne og pædagogerne efterfølgende vil kunne lave forandringsskabende hypnose i klasserne samt individuelt med børnene.

Opfølgning
– Vi kommer op på Jeres skole 2 gange efterfølgende for at følge op på, hvordan det går samt give sparring og supervision. Vi følger projektet helt til dørs.

Under og efter:
– der er ALTID mulighed for faglig sparring både under og efter endt uddannelsesforløb. Vi står til rådighed for at bidrage til Jeres succes.

Pris: Afhængig af antal deltagere. Kontakt os for vejledning og nærmere aftale.

——————————————————————————————————————————

3:    UDDANNELSE  (Hypnoterapeut)

SKILL – Superbruger
3 trin kan stå alene, men vil ofte være et tillæg til trin 2

Dette er vores fulde uddannelse hvor kursisterne bliver uddannet til at varetage dybdegående, individuel behandling af såvel elever samt evt. personale. Her læres de mest effektive redskaber til behandling af bl.a. angstproblematikker som eksempelvis eksamensangst, præstationsangst, fobier eller stress.

Denne uddannelse gør brugeren til en slags superbruger af SKILL. Den går meget mere i dybden med redskaberne og lærer brugerne at bearbejde eller helt fjerne årsagen til eksempelvis angst. 

Det er typisk 2-3 lærer, AKT lærer eller pædagoger på en skolen, som er i stand til at anvende disse redskaber, hvis man ønsker at implementere hele SKILL pakken på skolen.

Der er lavet en artikel i Folkeskolen.dk der handler om Grønhøjskolens arbejde med at implementere SKILL, hypnose i skolen i samarbejde med os.

Du kan læse artiklen ved at klikke her

Hvad er hypnose? – kort fortalt:

Hypnose er en helt naturlig tilstand hvor hjernen er særligt koncentreret eller fokuseret om noget. I denne tilstand er vi meget modtagelige for indlæring og aflæring. Børn er allerede i hypnose op til 90% af deres vågne tid, og er derfor meget modtagelige for hypnosearbejdet. Det giver os fantastiske muligheder for, at hjælpe børnene til, at forandre deres historie om sig selv og den måde der er i verden på.

Uhensigtsmæssige vaner, følelser og overbevisninger bearbejdet effektivt med hypnose og hypnoterapi

Som mennesker bliver vi præget at vores omverden, opdragelse of familiemønstre.  Hvis børn eksempelvis er vokset op i en dysfunktionel familie, hvor der blev sået frø af angst med jævne mellemrum, eller blot i en familie, hvor der ikke var kongruens mellem, hvad der blev sagt og gjort, så kan disse omstændigheder let blive til overbevisninger, som skaber problemer med lavt selvværd, angst eller tvangshandlinger af forskellig slags.

"Det, at eleverne nu kan gå til eksamen og tænke: "jeg ved, hvad jeg kan og det kan jeg præstere" sammen med det, at de nu har lært at berolige sig selv, når de er nervøse,- det er jo en kæmpe gave at få, både når man skal til eksamen og i resten af livet."
Bente Hartmann Nielsen
Lærer, Grønhøjskolen

Grøhnøjskolen deltog i DM i Skoleudvikling i 2017 med udgangspunkt i vores projekt 🙂 Læs mere her

Dansk læge bruger hypnose og hypnoterapi

Jens Jørgen Graversen, dansk læge, har arbejdet med hypnose siden 1984, og han kalder tilstanden for en ”Negativ Spontan Hypnotisk Tilstand”, hvor barnet genhypnotiserer sig selv, igen og igen, til at have samme uheldige adfærd. Det vi skal gøre, siger han, er at lære barnet at vække sig selv af denne tilstand.

Forskning

Hypnose og hypnoterapi har vist sig særdeles effektivt til at lindre, ændre eller helt fjerne symptomer ved mange forskellige psykiske problematikker, som f.eks. depression, angst, fobier m.m. samt ved forskellige diagnoser som f.eks. ADHD, OCD, Cutting og Spiseforstyrrelser.

Men at det også kan ændre fysiske reaktioner, symptomer eller lidelser kommer bag på de fleste. Ikke desto mindre viser vores egne erfaringer samt flere forskningsresultater fra både ud- og indland særdeles gode resultater på mange forskellige fysiske lidelser, som for eksempel hos mennesker med pådraget senhjerneskade, astma, allergi, fibromyalgi og smerter.

 

Kontakt os på info@epiqlearning.dk.

Du er også meget velkommen til at ringe til os:
Tonny Læbel, telf.: +45 3048 4032

 

 

 

 

 

 

 
“Som skoleleder er jeg altid på jagt efter ting som kan gøre vores undervisning og lige præcis vores resultater bedre. 
Vi har nu sænket vores måltal fra 52 til 21. Det vil sige, at vi har nu langt færre af det man kalder “svage elever”. Det er ret godt gået. Vi kan jo se, at SKIL virker!
Og hvis vi med så enkle redskaber og på så kort tid, kan hjælpe eleverne til det, så kommer vi da rigtig langt på en rigtig let måde”

Citat: Peter Sabroe, skoleleder

Uddannelser

epIQlearning uddanner og videreuddanner mennesker indenfor mange faggrupper.

Her kan bl.a. nævnes psykologer, hjerneskadekoordinatorer, lærere, pædagoger, jordemødre, alternative behandlere, ledere, coaches, reddere og meget andet.

Hypnoseterapi har vist sig mere effektivt end noget andet redskab på markedet til bl.a. at:

Vi henvender os således både til medarbejdere og ledere i private virksomheder samt til kommunale instanser eller andre aktører indenfor kommunalt regi.

Kort sagt, medarbejdere og ledere der ved, at trivsel og såvel psykisk som fysisk velvære smitter af på både ydeevne, livskvalitet og økonomi.

Foredrag

Faget hypnose vækker som oftest nysgerrighed og interesse uanset hvor vi bevæger os hen.

Men det er stadig ikke alle der er klar over, hvor effektivt et redskab hypnose og hypnoseterapi rent faktisk er.

Vi kommer ud på Jeres skole og afholder foredraget. Gerne i forlængelse af en arbejdsdag eller til et personalemøde.

Vi brænder for at fortælle mere om hvad hypnose er og hvad det kan bruges til.

– og vi giver gerne en lille smagsprøve på det til et foredrag i Jeres virksomhed eller arrangement.

Workshop

– Oplev, hvordan du på få timer, kan tilegne dig super effektive redskaber til f.eks. at berolige dig selv, sænke stress og fjerne angst!

Vi skræddersyr workshoppen så den passer til Jeres ønsker og behov.

Vi afholder workshoppen på Jeres skole, gerne i forlængelse af en arbejdsdag.

Pris for en workshop er kr. 5000,- som fratrækkes ved evt. tilmelding til uddannelse.

KONTAKT OS